پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم گیری

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

در این پروژه به دنبال آموزش مفهوم انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به مخاطب با ساده ترین بیان ممکن هستیم. در این پروژه از مجموعه داده ایریس که یکی از معتبرترین و معروفترین دیتاست های داده کاوی است و تاریخچه آن به 70-80 سال قبل بر می گردد استفاده می شود. در این مجموعه داده اطلاعات سه نوع گیاه مانند قطر گیاه، طول، ضخامت وعرض آن ارائه شده است و ما سعی می کنیم با استفاده از روش های داده کاوی الگوی پنهان را شناسایی کنیم. این پروژه هدف آموزش داده کاوی و روش های و الگوریتم های آن را دنبال می کند. شایسته است کسانی که در داده کاوی تازه کار هستند از این پروژه برای فهمیدن مفاهیم داده کاوی استفاده کنند. در این پروژه از الگوریتم های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل طبقه بندی استفاده شده است. در این پروژه برای انتخاب ویژگی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که دانشجویان در فهم برخی مفاهیم دچار مشکل می شوند بدین ترتیب در این پروژه سعی شده است منطق استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کاهش ابعاد ویژکی و رسیدن به مجموعه ویژگی بهینه مورد بررسی قرار گیرد. این پروژه برای دانشجویانی که به دنبال فهم الگوریتم ژنتیک برای استفاده در تحقیقات خود هستند بسیار مفید است.