پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم نایو بیز
کد : 3522

استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم نایو بیز

قیمت : 98000 تومان

این مجموعه داده شامل 2 فیلد 388 رکوردی می باشد و از الگوریتم نایو بیز برای پیاده سازی مدل استفاده شده است . این پروژه فايل اجرايي ، فايل اکسل و گزارش در قالب ورد و پي دي اف موجود مي باشد.