پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص داده کاوی در پیش بینی شرایط گوناگون پوست انسان
  • تشخیص داده کاوی در پیش بینی شرایط گوناگون پوست انسان

این مجموعه داده شامل 35 فیلد 358 رکوردی می باشد و از الگوریتم درخت تصمیم گیری برای پیاده سازی مدل استفاده شده است . این پروژه فايل اجرايي ، فايل اکسل و گزارش در قالب ورد و پي دي اف موجود مي باشد.