پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • داده کاوی در بازی پر فکر شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
کد : 3517

داده کاوی در بازی پر فکر شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی

قیمت : 65000 تومان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

هدف از استفاده از روش های داده کاوی مانند رده بند درخت تصمیم که دراین پروزه ارایه خواهد شد. پیش بینی برنده شدن باخت یا مساوی شدن با توجه به موقعیت های تعیین شده در بازی است. در واقع دیتاست با ناظر است و دارای برچسب کلاس است . در این پروژه مجموعه داده شامل 37 فیلد 3195 رکوردی می باشد . در این پروژه برای پیاده سازی پمدل از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی استفاده شده است .