پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
  • تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

هدف از این پروژه رپیدماینر شناسایی عوامل موثر در تشخیص بیماری افسردگی می باشد . داده ها مروبط به بیمارانی است با درد افسردگی زیاد ، متوسط و کم می باشد .این مجموعه داده شامل 14 فیلد و 400 رکوردی است.  از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای پیاده سازی مدل داده کاوی استفاده شده است.