پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و نایوبیز
  • پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و نایوبیز
کد : 3514

پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و نایوبیز

قیمت : 29000 تومان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

هر فردی در شبانه‌روز به فکر کسب درآمد بیشتری است. درواقع درآمد بالاتر مهم‌ترین هدف یک فرد در دنیای امروز است. در این راستا روش‌های داده‌کاوی به دنبال رسیدن به روشی هستند که با استفاده از آن بتوانند درآمد یک فرد را در سال پیش‌بینی کنند. داده‌کاوی درجایی که داده حضور دارد می‌تواند برای استخراج دانش استفاده شود این حوزه نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این پروژه با استفاده از رپیدماینر مدلی برای پیش‌بینی درآمد هر فرد با استفاده از الگوریتم‌های ماشین یادگیری ارائه‌شده است در این تحقیق از مجموعه داده شامل 48842 فرد با 14 ویژگی استفاده‌شده است.