پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم رگرسیون

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این مورد بررسی شده است برای پیدا کردن سرطان پروستات با توجه به سابقه بیماران گذشته مدلی ایجاد شده است . این مجموعه داده شامل 10 فیلد و 680 رکوردی است. این مجموعه داده مربوط به یک سری بیماران است که مشخصات پزشکی آنها در ستون های جدول تعیین شود و سیستم قرار است بدخیم بودن و یا خوش خیم بودن غده سرطانی پستان را در بدن این بیماران تشخیص دهند مراحل شامل درک داده، تحلیل اکتشافی،حذف داده از دست رفته، حذف داده پرت، انتخاب ویژگی ، کاهش بعد، مدلسازی با قوانین انجمنی و تحلیل روش می باشد . دراین پروژه رپیدماینری برای پیاده سازی مدل از الگوریتم رگرسیون استفاده شده است .