پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
کد : 3497

داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه

قیمت : 39000 تومان

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این مورد بررسی شده است برای پیدا کردن سرطان پروستات با توجه به سابقه بیماران گذشته مدلی ایجاد شده است . این مجموعه داده شامل 10 رکورد و 680 فیلدی است. این مجموعه داده مربوط به یک سری بیماران است که مشخصات پزشکی آنها در ستون های جدول تعیین شود و سیستم قرار است بدخیم بودن و یا خوش خیم بودن غده سرطانی پستان را در بدن این بیماران تشخیص دهند مراحل شامل درک داده، تحلیل اکتشافی،حذف داده از دست رفته، حذف داده پرت، انتخاب ویژگی ، کاهش بعد، مدلسازی با قوانین انجمنی و تحلیل روش می باشد . دراین پروژه رپیدماینری برای پیاده سازی مدل از الگوریتم نزدیکترین همسایه استفاده شده است .