پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم ماشین بردارپشتیبان
کد : 3488

استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم ماشین بردارپشتیبان

قیمت : 39000 تومان

امروزه فرآیند کشف دانش از مجموعه انبوه مشتریان موردتوجه محققین همه عرصه‌ها ازجمله عرصه پزشکی است. بدین ترتیب داده‌کاوی امروزه در بخش سلامت هم کاربردهای گسترده‌ای دارد. ازجمله در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها.
هدف از این پروژه به دست آوردن اطلاعات لازم برای تشخیص بیماری کبد بر اساس ویژگی بیمار است. جـِـگَر یا کَبـِد بزرگ‌ترین غده بدن است که در فعالیت‌های سوخت‌وساز بدن مانند گوارش نقش دارد. در این تحقیق از رپیدماینر برای مدل‌سازی بهره گرفته خواهد شد. بدین ترتیب از الگوریتم‌های ماشین یادگیری نیز برای ایجاد مدل تشخیص بیماری استفاده می‌کنیم.