پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره شبکه اجتماعی فیس بوک
کد : 3487

تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره شبکه اجتماعی فیس بوک

قیمت : 49000 تومان

شبکه اجتماعی فیس بوک یکی از پرطرفداترین وب سایتهای دنیای مجازی است. در طول شبانه روز کاربران توییتر درباره این شبکه اجتماعی اظهار نظر می کنند. شناسایی مثبت و منفی بودن این احساسات در رسیدن به یک پیش بینی درباره خدمات فیس بوک می تواند بسیار موثر باشد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و سپس ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد. با انجام این کار احساسات منفی یا مثبت نسبت به فیس بوک شناسایی‌شده و نمایش داده می‌شود. در این پروژه از توییت های انگلیسی با هشتگ #facebook استفاده شده است .