پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخيص بیماری  کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این وضعیت بیماری کلیوی و میزان رشد مورد بررسی قرار داده شده است . این مجموعه داده شامل 20 فیلد 400 رکوردی می باشد و از الگوریتم شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری برای پیاده سازی مدل استفاده شده است . این پروژه فايل اجرايي ، فايل اکسل و گزارش در قالب ورد و پي دي اف موجود مي باشد.