پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخيص وضعيت جنين با استفاده از ابگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری
کد : 3466

تشخيص وضعيت جنين با استفاده از ابگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری

قیمت : 59000 تومان

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این وضعیت جنین در حال رشد مورد بررسی قرار داده شده است . . این مجموعه داده شامل 23 فیلد 2120 رکوردی می باشد و از الگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری برای پیاده سازی مدل استفاده شده است . این پروژه فايل اجرايي ، فايل اکسل و گزارش در قالب ورد و پي دي اف موجود مي باشد.