پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ترکیه

کشور ترکیه به دلیل وقایع اخیر به دنبال تغییر وجهه خود در دنیاست. این وجهه با استفاده از ابزارهای رسانه ای غرب تا حدودی در بین کاربران انگلیسی زبان به دلیل عملیات های تروریستی اخیر تا حدودی منفی است. در این پروژه به دنبال تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ترکیه هستیم. با تحلیل احساسات توییت های انگلیسی درباره ترکیه می‌توان به درجه موفقیت ترکیه و سیاست خارجه ترکیه پی برد. این پروژه بر روی توییت های انگلیسی درباره ترکیه که با استفاده از برنامه‌های کاربردی سایت توییتر جمع‌آوری‌شده است نظرکاوی انجام می‌دهد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد.