پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره کشور آمریکا

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

کشور آمریکا یکی از کشورهای با بالاترین وجهه مثبت از لحاظ اقتصادی و کیفیت زندگی در دنیاست. آیا با انتخاب ترامپ این وجهه تخریب شده است یا خیر؟ در این پروژه به دنبال پاسخ این پرسش هستیم. با تحلیل احساسات توییت های انگلیسی درباره آمریکا می‌توان به درجه واکنش کاربران به انتخاب ترامپ پی برد. این پروژه بر روی توییت های انگلیسی درباره آمریکا بعد از مراسم تحلیف ترامپ که با استفاده از برنامه‌های کاربردی سایت توییتر جمع‌آوری‌شده است نظرکاوی انجام می‌دهد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد.