پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ایران

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

کشور ایران به دنبال تغییر وجهه خود در دنیاست. این وجهه با استفاده از ابزارهای رسانه ای غرب تا حدودی در بین کاربران انگلیسی زبان منفی است. در این پروژه به دنبال تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ایران هستیم. با تحلیل احساسات توییت های انگلیسی درباره ایران می‌توان به درجه موفقیت ایران و سیاست خارجه ایران پی برد. این پروژه بر روی توییت های انگلیسی درباره ایران که با استفاده از برنامه‌های کاربردی سایت توییتر جمع‌آوری‌شده است نظرکاوی انجام می‌دهد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد.