پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

تشخیص جنسیت کاربران یکی از زیرمجموعه‌های متن‌کاوی است. تشخیص جنسیت کاربران به دلایل متعددی برای صاحبان صنایع دارای اهمیت است. همان‌طور که کی می‌دانید تبلیغات یکی از پرسودترین تجارت‌های دنیاست و شرکت‌ها و بیزنس های بسیاری برای آن ایجادشده است هرسال میلیاردها دلار برای تبلیغات هزینه می‌شود بدین ترتیب هر تلاشی برای هدفمند کردن آن باعث تولید ارزش‌افزوده می‌شود. در این پروژه تشخیص جنسیت کاربران وبلاگ بر اساس محتوای وبلاگ انجام‌شده است. برای مجموعه داده 3233 محتوای وبلاگ بررسی‌شده است همه این وبلاگ‌ها به جنسیت صاحب آن و صاحب محتوای وبلاگ برچسب گزاری شده است. 1676 وبلاگ زن و 1557 وبلاگ مرد موردبررسی قرارگرفته است و برای ایجاد مدل طبقه‌بندی بین این وبلاگ‌ها از الگوریتم‌های ماشین یادگیری بهره گرفته شده است.
در این پروژه هدف ایجاد مدلی است که بتواند جنسیت صاحب وبلاگ را بر اساس محتوای وبلاگ آن شناسایی کند. پیش فرض این تحقیق در این است که زنان و مردان از سبک نگارش متفاوتی برای نوشتن بهره می گیرند.
در این تحقیق از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای پیاده‌سازی مدل طبقه‌بندی بهره گرفته‌شده است.