پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با روش های طبقه بندی شبکه عصبی

این دیتاست حاوی اطلاعاتی مرتبط به بازاریابی مستقیم در یک موسسه بانکی در کشور پرتغال است. بازرایابی مستقیم یکی از استراتژی های بازریابی در صنعت بانکداری است. بازریابی مستقیم یعنی فرستادن و ارایه محصول جدید همراه با اطلاعات آن برای مشتری که میتواند با پست،پیام کوتاه ،پست الکترونیک و یا تماس تلفنی انجام شود. ویژگی این دیتاست بر اساس بازریابی مستقیم با تماس تلفنی است که در نهایت بر مبنای شناخت مشتری هدف با توجه به اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده با ابزارهای پیش بینی در داده کاوی عمل میکند. به این صورت که تایید مشتری هدف با توجه به ویژگی هر متغیر(مشتری) که در ادامه بیان میشود انجام میشود .یعنیبا روشهای پیش بینی و رده بندی در داده کاوی تایید میشود که آیا این مشتری قابلیت ایجاد سپرده بلند مدت در سیستم بانک را دارا است یا خیر ؟ و اینکه میتوان با این روش بازراریابی(تلفنی) روی این مشتری موفق شد یا خیر؟ مراحل شامل درک داده، مدلسازی تحلیل ماتریس درهم ریختگی نمودار ROC و مراحل دیگر می باشد .