پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم نایوبیز
کد : 3429

پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم نایوبیز

قیمت : 29000 تومان

در این پروژه به دنبال آموزش مفاهیم داده کاوی به مخاطب با ساده ترین بیان ممکن هستیم. در این پروژه از مجموعه داده ایریس که یکی از معتبرترین و معروفترین دیتاست های داده کاوی است و تاریخچه آن به 70-80 سال قبل بر می گردد استفاده می شود. در این مجموعه داده اطلاعات سه نوع گیاه مانند قطر گیاه، طول، ضخامت وعرض آن ارائه شده است و ما سعی می کنیم با استفاده از روش های داده کاوی الگوی پنهان را شناسایی کنیم. این پروژه هدف آموزش داده کاوی و روش های و الگوریتم های آن را دنبال می کند. شایسته است کسانی که در داده کاوی تازه کار هستند از این پروژه برای فهمیدن مفاهیم داده کاوی استفاده کنند.  از الگوریتم نایوبیز برای ایجاد مدل طبقه بندی در رپیدماینر بهره گرفته شده است.