پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • خوشه بندی مشتریان یک فروشگاه براساس مدل RFM  با روش های کامینز و کامدیود و ارزیابی آنها
  • خوشه بندی مشتریان یک فروشگاه براساس مدل RFM  با روش های کامینز و کامدیود و ارزیابی آنها
کد : 3402

خوشه بندی مشتریان یک فروشگاه براساس مدل RFM با روش های کامینز و کامدیود و ارزیابی آنها

قیمت : 39000 تومان

دیتاست مورد استفاده جهت خوشه بندی مربوط به خصوصیات مشتریان یک فروشگاه است. هدف ما بخش بندی و خوشه بندی مشتریان است براساس وفاداری و سوددهی آنها در طول مراحل خرید است. دیتاست شامل 4907 رکورد به فرمت اکسل است.
محتویات پروژه شامل درک داده پیش پردازش مراحل خوشه بندی، خوشه بندی و مقایسه روش ها براساس ارزیاب دیویس بولدین به همراه فیلم آموزشی می باشد. در تمام مراحل گزارش عکس اجرای نرم افزار قرار داده شده است.