پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان
  • طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان
کد : 3400

طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان

قیمت : 19000 تومان

این دیتاست  حاوی اطلاعاتی مرتبط به بازاریابی مستقیم در یک موسسه بانکی در کشور پرتغال است. بازرایابی مستقیم یکی از استراتژی های بازریابی در صنعت بانکداری است. بازریابی مستقیم یعنی فرستادن و ارایه محصول جدید همراه با اطلاعات آن برای مشتری که میتواند با پست،پیام کوتاه ،پست الکترونیک و یا تماس تلفنی انجام شود. ویژگی این دیتاست بر اساس بازاریابی مستقیم با تماس تلفنی است که در نهایت بر مبنای شناخت مشتری هدف با توجه به اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده با ابزارهای پیش بینی در داده کاوی عمل میکند. به این صورت که تایید مشتری هدف با توجه به ویژگی هر متغیر(مشتری) که در ادامه بیان میشود  انجام میشود .یعنی با روش های پیش بینی و رده بندی در داده کاوی تایید می شود که آیا این مشتری قابلیت ایجاد سپرده بلند مدت در سیستم بانک را دارا است یا خیر ؟ و اینکه میتوان با این روش بازراریابی(تلفنی) روی این مشتری موفق شد یا خیر؟ یعنی یک سیستم تصمیم گیری DSS روی مشتریان هدف و انتخاب روش بازاریابی و الگوهای خرید اتخاذ می شود.
مراحل شامل درک داده، مدلسازی تحلیل ماتریس درهم ریختگی نمودار ROC  است و در تمام مراحل عکس اجرای نرم افزار قرار داده شده است.

  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان یکی از قوی‌ترین الگوریتم‌ها در حوزه داده‌کاوی است. در حال حاضر به‌عنوان بهترین الگوریتم این حوزه شناخته می‌شود. این الگوریتم بر اساس تئوری واپنیک توسط او در سال 1995 بنانهاده شده است. در این الگوریتم سعی می‌شود بر اساس ابر صفحه بهینه و حاشیه آن طبقه‌بندی انجام شود. برای پیاده سازی این مدل از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است.