پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • مدلسازی قوانین سرطان پستان با روش های داده کاوی
کد : 3396

مدلسازی قوانین سرطان پستان با روش های داده کاوی

قیمت : 39000 تومان

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این مورد بررسی شده است برای پیدا کردن سرطان پروستات با توجه به سابقه بیماران گذشته مدلی ایجاد شده است . این مجموعه داده شامل 699 رکورد و هر رکورد شامل10+1 ویژگی میباشد1 ویژگی متغیر هدف است. این مجموعه داده مربوط به یک سری بیماران است که مشخصات پزشکی آنها در ستون های جدول تعیین شود و سیستم قرار است بدخیم بودن و یا خوش خیم بودن غده سرطانی پستان را در بدن این بیماران تشخیص دهند مراحل شامل درک داده، تحلیل اکتشافی،حذف داده از دست رفته، حذف داده پرت، انتخاب ویژگی ، کاهش بعد، مدلسازی با قوانین انجمنی و تحلیل روش می باشد .