پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پیش بینی برنده شدن، باخت و مساوی در موقعیت های بازی XO
  • پیش بینی برنده شدن، باخت و مساوی در موقعیت های بازی XO
کد : 3391

پیش بینی برنده شدن، باخت و مساوی در موقعیت های بازی XO

قیمت : 79000 تومان

این دیتاست حاوی اطلاعاتی مرتبط به قوانین بازی معروف X O است. در دیتاست هر سطر اطلاعات موقعیت را در خانه ها مشخص می کند. و دارای مقدارهای {X,o,b} مقدار x یعنی بازیکن اول که شروع کننده بازی است. و مقدار o بازیکن دوم. و مقدار b یعنی جای خالی.در هر سطر مقدار ستون a1 موقعیت خانه ها را مشخص میکند. و متغیر هدف(برچسب کلاس) برنده شدن باخت یا مساوی شدن بازیکن شروع کننده را مشخص می کند.هدف از استفاده از روش های داده کاوی مانند رده بند درخت تصمیم که دراین پروزه ارایه خواهد شد. پیش بینی برنده شدن باخت یا مساوی شدن با توجه به موقعیت های تعیین شده در بازی است. در واقع دیتاست با ناظر است و دارای برچسب کلاس است. این دیتاست از مجموعه پایگاه داده های دانشگاه کالیفرنیا((UCI جمع آوری شده است. تمام متغیرها به صورت گسسته اسمی هستند. مراحل داده کاوی شامل درک و تشریح داده، مصور سازی داده با نمودار Box plot، پیش بینی با کانزدیکترین همسایه، درخت تصمیم، روش های جمعی رای گیری بگینگ درخت تصمیم ، بگینگ بیز ساده، و مقایسه و تحلیل نتایج، خوشه بندی با کامینز و ارزیابی و استخراج قواعد و ارزیابی و در تمام مراحل عکس اجرای نرم افزار قرار داده می شود.