پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • سیستم تشخیص نفوذ براساس استخراج قواعد وابستگی و تحلیل قواعد بر روی مجموعه داده هایKDD
  • سیستم تشخیص نفوذ براساس استخراج قواعد وابستگی و تحلیل قواعد بر روی مجموعه داده هایKDD
کد : 3389

سیستم تشخیص نفوذ براساس استخراج قواعد وابستگی و تحلیل قواعد بر روی مجموعه داده هایKDD

قیمت : 29000 تومان

در سیستم های تشخیص نفوذ از روش های مختلفی استفاده می شود که یکی از این روش ها داده کاوی است. تکنیک های داده کاوی مثل روش های دسته بندی قادرند ترافیک شبکه را در دو کلاس حمله و با نرمال دسته بندی کنند. در واقع در حالت کلی هدف این است که وقتی ترافیکی به سیستم می رسد سیستم با استفاده از تکنیک های داده کاوی به دنبال الگوهای مشابه در پایگاه داده می گردد. یکی از روش هایی که برای تشخیص نفوذ در حالت تشخیص ناهنجاری استفاده می شود روش مبتنی بر قواعد می باشد فرض های انجام شده در این روش همانند روش آنالیز آماری می باشد. مهم ترین تفاوتی که در این روش وجود دارد این است که سیستم مجموعه ای از قوانین را برای نگهداری الگوها استفاده می کند.لازم به ذکر است که در تمام مراحل عکس اجرای نرم افزار قرار داده خواهد شد .