پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • عقیده کاوی(نظرکاوی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

نظرکاوی چیست؟

نظرکاوی یا عقیده کاوی یکی از موضوعات موردتوجه محققین است در این تحقیق یک نظرکاوی بر روی نظراتی که درباره فیلم ارائه‌شده است انجام‌شده است. با استفاده از الگوریتم‌های ماشین یادگیری مدل طبقه‌بندی برای جداسازی نظرات مثبت و منفی ارائه‌شده است. در این تحقیق ابتدا درباره نظرکاوی و تاریخچه آن صحبت شده سپس درباره الگوریتم مورداستفاده بحث شده و در پایان نتایج به‌دست‌آمده بررسی‌شده است. نظرکاوی یکی از موضوعات داغ در علوم متن‌کاوی است و روزانه تحقیقات بسیاری توسط محققین انجام می‌شود. این پروژه که شامل 1000 نظر منفی و مثبت انگلیسی درباره فیلم از سایت imdb.com است و برای پیاده سازی مدل از الگوریتم درخت تصمیم گیری استفاده شده است یکی از بهترین پروژه های عقیده کاوی می باشد .