پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با دو الگوریتم
  • نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با دو الگوریتم

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

نظرکاوی چیست؟

نظرکاوی یکی از زیرمجموعه‌های متن کاوی است که بعضاً با نام های دیگر مانند عقیده کاوی یا اندیشه کاوی نیز شنیده می شود. در این تحقیق یک نظر کاوی برروی توییت هایی که درباره شرکت دیجی کالا و خدمات آن انداخته شده است انجام گرفته است. شرکت دیجی کالا یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه فروش اینترنتی کالاست. در نظرکاوی به دنبال طبقه بندی احساسات نهفته در متن هستیم. مثلا این که توییت هایی که درباره دیجی کالا انداخته شده مثبت، منفی و یا خنثی هستند؟ پاسخ این سوال به وسیله نظرکاوی داده می شود. در این پروژه ابتدا با استفاده از برنامه های کاربردی توییتر، توییت هایی که درباره شرکت دیجی کالا است جمع آوری شده است سپس با استفاده از روش های پیش پردازش فارسی آن ها را پالایش و پاک سازی کردیم در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری مدل طبقه بندی برای تحلیل احساسات توییت ها ایجاد می گردد. این پروژه کامل و گسترده ای در زمینه داده کاوی می باشد . برای ارزیابی مدل طبقه بندی نیز از دقت، جامعیت و مانعیت بهره گرفته شده است.این پروژه شامل توییت های فارسی مثبت و منفی درباره شرکت دیجی کالا و خدمات آن است که در این پروژه برای پیاده سازی مدل از الگوریتم های نایو بایس و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است.