پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم نایوبایس
  • نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم نایوبایس
کد : 3378

نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم نایوبایس

قیمت : 119000 تومان

نظرکاوی یکی از زیرمجموعه‌های متن کاوی است که بعضاً با نام های دیگر مانند عقیده کاوی یا اندیشه کاوی نیز شنیده می شود. در این تحقیق یک نظر کاوی برروی توییت هایی که درباره شرکت دیجی کالا و خدمات آن انداخته شده است انجام گرفته است. شرکت دیجی کالا یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه فروش اینترنتی کالاست. در نظرکاوی به دنبال طبقه بندی احساسات نهفته در متن ( در اینجا توییت ) هستیم. مثلا این که توییت هایی که درباره دیجی کالا انداخته شده مثبت، منفی و یا خنثی هستند؟ پاسخ این سوال به وسیله نظرکاوی داده می شود. در این پروژه ابتدا با استفاده از برنامه های کاربردی توییتر، توییت هایی که درباره شرکت دیجی کالا است جمع آوری شده است سپس با استفاده از روش های پیش پردازش فارسی آن ها را پالایش و پاک سازی کردیم در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری مدل طبقه بندی برای تحلیل احساسات توییت ها ایجاد می گردد. برای ارزیابی مدل طبقه بندی نیز از دقت، جامعیت و مانعیت بهره گرفته شده است.این پروژه شامل توییت های فارسی مثبت، منفی و خنثی درباره شرکت دیجی کالا و خدمات آن است که در این پروژه برای پیاده سازی مدل از الگوریتم svm استفاده شده است .