پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر روحانی

دکتر روحانی بعد از دکتر احمدی‌نژاد که وجهه بین‌المللی منفی داشت به ریاست جمهوری انتخاب شد و بدین‌صورت سعی کرد در دنیا وجهه مثبت‌تری از ایران را نمایش دهد. با تحلیل توییت های کاربران انگلیسی‌زبان و شناسایی احساسات نهفته آن‌ها می‌تواند درجه موفقیت دولت روحانی در این زمینه را مشخص کرد. در این تحقیق بر روی توییت های انگلیسی درباره دکتر روحانی که با استفاده از برنامه‌های کاربردی سایت توییتر جمع‌آوری‌شده است نظرکاوی انجام می‌دهد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و سپس ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد. با انجام این کار احساسات منفی یا مثبت نسبت به دکتر روحانی شناسایی‌شده و نمایش داده می‌شود.در این پروژه از توییت های انگلیسی با هشتگ #iran #rouhani استفاده شده است .