پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

نظرکاوی چیست؟

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این مورد بررسی شده است برای پیدا کردن بیماران قلبی با توجه به سابقه بیماران قلبی گذشته مدلی ایجاد شده است. پروژه مورد نظر شامل دو مرحله آموزش و آزمایش است.در مرحله آموزش مدل و در مرحله آزمایش مودل مورد ارزیابی زده شده است. در مرحله آزمایش از cross-validation استفاده شده است.این پروژه شامل مجموعه داده ی 300 رکوردی و  14 فیلدی می باشد و از الگوریتم نزدیکترین همسایه برای پیاده سازی استفاده شده است.