پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • کاربرد داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری

سالیان بسیاری است که از داده کاوی در علوم پزشکی استفاده می شود. در این تحقیق نیز از داده کاوی برای تشخیص بیماری تیروئید استفاده شده است. تیروئید یک غده شبیه بال پروانه است که جلوی گردن قرار گرفته است. تیروئید افراد سالم به میزان کافی هورمون می سازد و در اعمال مهم بدن اثر می گذارد. این هورمونها سوخت و ساز بدن را از جمله آنکه چه مقدار کالری مصرف کنیم، چه مقدار احساس گرما کنیم و وزن ما را تنظیم می‌کنند، در بعضی اعضاء نیز اثرات اختصاصی دارد مانند قلب که در اثر این هورمونها تندتر می‌زند. پر کاری تیروئید حالتی است که باعث می شود مقدار زیادی هورمون به بافتهای بدن برسد. علل متفاوتی برای پر کاری تیروئید وجود دارد اما علائم و نشانه های آن مشابه است. به علت افزایش سوخت و ساز بدن بیماران احساس گرمای بیشتری می کنند و اغلب با وجود مصرف غذای زیاد کاهش وزن دارند. با انتخاب نوع تیروئید به عنوان متغیر هدف و 21 متغیر پیشگو از انواع مختلف مشاهده گردید که متغیر های چون TSH ، FTI ، On thyroxin ، T3و TT4به عنوان متغیر های مهم شناخته شده اند که توجه به این عوامل باعث شناخت نوع تیروئید با درجه نرمال ، کم کار و پر کار تیروئید خواهد شد . این پروژه شامل مجموعه داده 7200 رکوردی و 22 فیلدی می باشد و در این پروژه از الگوریتم درخت تصمیم گیری برای پیاده سازی استفاده شده است.